ລັດຖະບານ ປະສານງານ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນາມ ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອເຮັດບັບລຸ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັບຢູ່ແບບຍືນຍົງ ຜ່ານທຶນພັດທະນາຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງບ້ານ.ທຶນດັ່ງກ່າວ ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນສຸມໃສ່ ບັນດາກິດຈະກຳ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຍົກສູງ ມາດຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ແລະຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ. ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະຫລວງນ້ຳທາ, … Continue reading ລັດຖະບານ ປະສານງານ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (IT) ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ (SUFORD-SU) ຮ່ວມກັບອົງການອະນຸລັກສັດປ່າສາກົນ ແລະສະຫະພາບເອີລົບ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ຫ້ອງການ ເຟລັກ/FLEGT (ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ທຳມາພິບານ ແລະ ການຄ້າ) ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແບບປະສົມປະສານ ໃຫ້ແກ່ຫ້າແຂວງແລະພະນັກງານ ຈຳນວນ 20 ຄົນ ທີ່ປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, … Continue reading ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (IT) ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ຮູບເງົາວາລະະສານກ່ຽວກັບວຽກງານຄູ້ມຄອງປ່າໄມ້

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງປວງຊົນ ໃນງານສາຍຮູບເງົາ ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນເດືອນນີ້ ເພື່ອເປີດຕົວ ຮູບເງົາສາລະຄະດີຂອງໂຄງການ ຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນຫົວເລື່ອງ: “ໂຄງການ ຊູຝອດ: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ.” ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະອະທິບາຍບັນດາຜົນສຳເລັດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິທີການຂອງໂຄງການຊູຝອດ ແລະ ບັນດາໂຄງການສືບຕໍ່​ກັນ​ມາ ຂອງຕົນ ຜ່ານທາງສຽງຂອງພະນັກງານ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ, … Continue reading ຮູບເງົາວາລະະສານກ່ຽວກັບວຽກງານຄູ້ມຄອງປ່າໄມ້

ໂຄງການ ຄປນ: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ທີມງານ ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ (SUFORD SU) ພູມໃຈສະເໜີ ຜົນສຳເລັດຂອງການຖ່າຍທຳ ຮູບເງົາວິດີໂອ ສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບໂຄງການ, ໃນຫົວຂໍ້“ໂຄງການ ຄປນ: ກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ”. ສາລະຄະດີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມດຳເນີນການຖ່າຍທຳ ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2016, ຈາກການເດີນໄປທາງຖ່າຍທຳ ແລະການສຳພາດບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ … Continue reading ໂຄງການ ຄປນ: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ການແບ່ງປັນ ຄວາມຮັກໃຫ້ປ່າໄມ້: ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນຳ້ທາ

ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ: Aidan Flanagan ຢູ່​ໃກ້ກັນ​ກັບ​ຕົ​ວ​ເມືອງ ຫລວງ​ນຳ້​ທາ ​ບ່ອນ​ທີ່ໂຄງການ ຊູ​ຝອດ ປະຕິ​ບັດ​ວຽກ ​ແມ່ນ​ມີຫລາຍ​ຊົນ ​ເຜົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ. ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ຄັ້ງ​ຫລ້າ​ສຸດ ​ເພື່ອ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກັບ​ກົມ​ກວດກາ​ປ່າ​ໄມ້​, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ ​ແມ່ຍິງ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖີ່ນທີ່​ໂດດ​ເດັ່ນ​ຄົນ​ໜຶ່ງ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ແຮ​ງຈູງ​ໃຈ​ຈາກ ບັນຫາ ການ​ສຶກສາ ​ແລະ … Continue reading ການແບ່ງປັນ ຄວາມຮັກໃຫ້ປ່າໄມ້: ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນຳ້ທາ