ໂຄງການ ຄປນ: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ທີມງານ ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ (SUFORD SU) ພູມໃຈສະເໜີ ຜົນສຳເລັດຂອງການຖ່າຍທຳ ຮູບເງົາວິດີໂອ ສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບໂຄງການ, ໃນຫົວຂໍ້“ໂຄງການ ຄປນ: ກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ”. ສາລະຄະດີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມດຳເນີນການຖ່າຍທຳ ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2016, ຈາກການເດີນໄປທາງຖ່າຍທຳ ແລະການສຳພາດບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ລວມທັງການຖ່າຍທຳ ແລະສຳພາດ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ຮູບເງົາສາລະຄະດີເລື້ອງນີ້ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ ໂດຍແນ່ໃສ່ເພື່ອພັນລະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ບັນດາຮູບແບບວິທີການ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ, ໂດຍຜ່ານການບອກເລົ່າໂດຍກົງຈາກບັນດາພະນັກງານ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ແລະຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການ. ໂດຍໂຄງການໄດ້ ເນັ້ນໃສ່ຮູບແບບການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ບາດກ້າວໃນການຖ່າຍທຳຮູບເງົາ ວິດີໂອ ສາລະຄະດີ ຈຶ່ງປະກອບມີສຽງເວົ້າ ແລະການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂອງຫລາຍບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຮູບເງົາ ວິດີໂອ ຕົວຢ່າງ ທັງພາກພາສາລາວ ຫລື ອັງກິດ, ຫລື ຢ້ຽມຊົມຮູບເງົາ ວິດີໂອ ສາລະຄະດີ ສະບັບຫຍໍ້ ຄວາມຍາວປະມານ 7 ນາທີໄດ້ ທີ່ຊ່ອງ YouTube ຂອງພວກເຮົາໄດ້. ສ່ວນຮູບເງົາ ວິດີໂອ ສະບັບເຕັມ ໃນຮູບແບບ ສອງພາສາ ຈະຖືກນຳສະເໜີເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ໃນງານວາງສະແດງທີ່ຈະຖືກຈັດຂື້ນໃນເດືອນກັນຍາ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຊົມໃນງານສະແດງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ ເວັບໄຊ (website) ຂອງພວກເຮົາ ກ່ອນການການສະແດງ ແລະ ຂໍຖືນະໂອກາດນີ້ຮຽນເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຊົມນຳພວກເຮົາດ້ວຍ. ພາຍຫລັງສີ້ນສຸດງານສະແດງ, ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ຮູບເງົາ ວິດີໂອ ສາລະຄະດີ ດັ່ງກ່າວໄດ້ທີ່ ຊ່ອງທາງ YouTube ແລະດີວີດີ.

ຖ່າຍທຳ ແລະ ຕັດຕໍ່ໂດຍ: ບໍລິສັດຜະລິດຮູບເງົາວີດີໂອ DanHO.