ຂ່າວ

ລັດຖະບານ ປະສານງານ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນາມ ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອເຮັດບັບລຸ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັບຢູ່ແບບຍືນຍົງ ຜ່ານທຶນພັດທະນາຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງບ້ານ.ທຶນດັ່ງກ່າວ ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນສຸມໃສ່ ບັນດາກິດຈະກຳ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຍົກສູງ ມາດຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ແລະຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ. ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະຫລວງນ້ຳທາ, ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໝາກແໜ່ງແມ່ນ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຄົວເຮືອນຕ່າງໆຫລາຍກວ່າ 2.880 ຄົວເຮືອນ ໄດ້ເລືອກເອົາ ການປູກໝາກ ແໜ່ງ (ໝາກແໜ່ງພັນກວາງຕຸ້ງແລະພັນປາກຊ່ອງ) ຢູ່ໃນບົດສະເໜີຂໍທືນພັດທະນາຊີວິດການເປົນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເພື່ອປັບປຸງຂອດເຊື່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນ ກັບຕະຫລາດ ແລະ ຍົກສູງ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້(NAFRI) ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພາ ດຳເນີນການ ປະເມີນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍຮ່ວມກັບ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະສະຫະກອນ (DAEC),  ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ກົມປ່າໄມ້, … Continue reading ລັດຖະບານ ປະສານງານ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ

0 comments

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (IT) ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ (SUFORD-SU) ຮ່ວມກັບອົງການອະນຸລັກສັດປ່າສາກົນ ແລະສະຫະພາບເອີລົບ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ຫ້ອງການ ເຟລັກ/FLEGT (ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ທຳມາພິບານ ແລະ ການຄ້າ) ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແບບປະສົມປະສານ ໃຫ້ແກ່ຫ້າແຂວງແລະພະນັກງານ ຈຳນວນ 20 ຄົນ ທີ່ປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ແຕ່ວັນທີ 8-10 ພະຈິກ 2016. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສຸມໃສ່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ ທັນກັບສະພາບຂອງ ຮູບແບບອັນໃໝ່ ຂອງລະບົບ ສະປີຣີດ/ SPIRIT (ການລາຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື ແລະ ການຕິດຕາມຮ່ອງຮອຍ) ທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂື້ນໂດຍ ກົມກວດກາປ່າໄມ້; ເຕັກນິກ ການລະບຸຕົວຕົນຂອງງາຊ້າງ, ການຍຶດ, ແລະຕ່ອງໂສ້ການຄຸ້ມຄອງ; ແລະລະບົບ ກູໂກ້ດຣາຍ/ Google Drive (ລະບົບການແລກປ່ຽນແລະຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ). ທຸກແຂວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນໄດ້ຮັບ ແທັບເລັດ ໃໝ່/tablets ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ … Continue reading ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (IT) ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

0 comments

ຮູບເງົາວາລະະສານກ່ຽວກັບວຽກງານຄູ້ມຄອງປ່າໄມ້

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງປວງຊົນ ໃນງານສາຍຮູບເງົາ ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນເດືອນນີ້ ເພື່ອເປີດຕົວ ຮູບເງົາສາລະຄະດີຂອງໂຄງການ ຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນຫົວເລື່ອງ: “ໂຄງການ ຊູຝອດ: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ.” ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະອະທິບາຍບັນດາຜົນສຳເລັດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິທີການຂອງໂຄງການຊູຝອດ ແລະ ບັນດາໂຄງການສືບຕໍ່​ກັນ​ມາ ຂອງຕົນ ຜ່ານທາງສຽງຂອງພະນັກງານ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ໂດຍກົງ. ນອກຈາກເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບໂຄງການແລ້ວ, ຜູ້​ເຂົ້າຊົມສາມາດຊື່ນຊົມກັບຮູບເງົາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ກັບພາບທີວທັດ ທີ່ສວຍສົດງົດງາມຊື່​ງມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງ​ປະ​ເທດ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງການ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຮູບເງົາສາລະຄະດີມີຄວາມຍາວ 20 ນາທີ ນີ້ ຈະຖືກເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ ທີ່ສູນວັດທະນະທຳຝຣັ່ງ (ສະຖາບັນຝຣັ່ງເສດປະຈຳ ລາວ) ໃນເວລາ 17:30 ໂມງ. ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ແລະ … Continue reading ຮູບເງົາວາລະະສານກ່ຽວກັບວຽກງານຄູ້ມຄອງປ່າໄມ້

0 comments

ໂຄງການ ຄປນ: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ທີມງານ ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ (SUFORD SU) ພູມໃຈສະເໜີ ຜົນສຳເລັດຂອງການຖ່າຍທຳ ຮູບເງົາວິດີໂອ ສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບໂຄງການ, ໃນຫົວຂໍ້“ໂຄງການ ຄປນ: ກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ”. ສາລະຄະດີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມດຳເນີນການຖ່າຍທຳ ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2016, ຈາກການເດີນໄປທາງຖ່າຍທຳ ແລະການສຳພາດບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ລວມທັງການຖ່າຍທຳ ແລະສຳພາດ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຮູບເງົາສາລະຄະດີເລື້ອງນີ້ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ ໂດຍແນ່ໃສ່ເພື່ອພັນລະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ບັນດາຮູບແບບວິທີການ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ, ໂດຍຜ່ານການບອກເລົ່າໂດຍກົງຈາກບັນດາພະນັກງານ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ແລະຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການ. ໂດຍໂຄງການໄດ້ ເນັ້ນໃສ່ຮູບແບບການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ບາດກ້າວໃນການຖ່າຍທຳຮູບເງົາ ວິດີໂອ ສາລະຄະດີ ຈຶ່ງປະກອບມີສຽງເວົ້າ ແລະການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂອງຫລາຍບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ. … Continue reading ໂຄງການ ຄປນ: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ

0 comments

ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ທົ່ວ ສປປ ລາວ ໃນ ຫົວຂໍ້ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

ມີພະນັກງານ 47 ຄົນ, ຫົກຄົນມາຈາກບັນດາຫ້ອງການຂອງລັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ແລະບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂັ້ນສູນກາງ ມາປະຊຸມຮ່ວມກັນເປັນເວລາ ສອງວັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ ລະບົບໃໝ່ ທີ່ມີ 64 ຕົວຜັນ​ແປ (8 ພື້ນທີ່ ແລະ 8 ຄວາມສ່ຽງ), ​ແລະ​​ ແຕ່ລະຕົວຜັນ​ແປ ຖືກ​ປະ​ເມີນ​ ທຽບ​ກັບ​ຄວາ​ມສ່ຽງ ຕາມ 4 ​ມາຕະ​ເກນ (ຂະໜາດ, ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ, ຄວາມ​ອາດ​ສາມາດ​ເປັນ​​ໄປ​ໄດ້ ​ແລະ ຜົນສະທ້ອນ). ປະຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ​ໃຫ້​ຈັດ​ເປັນ​ສອງ​ພາສາ. ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າ ມີ​ໂອກາດ​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ໄດ້​ບໍ່? ສິ່ງນີ້ ສະທ້ອນ​ໃຫ້ເຫັນ​ສິ່ງທ້າ​ທາຍ ​ແລະ​ຄວາມ​ຊັບຊ້ອນ ຂອງກາ​ນຝຶກ​ອົບຮົມ ການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ຂອງ​ກົມ​ກວດກາ​ປ່າ​ໄມ້ ທີ່ພວມ​ຈັດ​ຢູ່ ທັງ​ໝົດ 18 ​ແຂວງ, ​ຊຶ່ງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມຊຸດ​ສຸດ​ທ້າຍ​ແມ່ນ​ຈັດ​ຢູ່ ​ແຂວງ ອັດ​ຕະປື ສຳລັບ ສີ່​ແຂວງ ພາກ​ໃຕ້. ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ … Continue reading ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ທົ່ວ ສປປ ລາວ ໃນ ຫົວຂໍ້ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

0 comments

ກອງປະຊຸມ ປະຈຳປີ ຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້

ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ປີ ຂອງ​ວຽກ​ງານ ບັງຄັບ​ໃຊ້ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ​​ສັດປ່າ ​ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ລະຫວ່າງ ວັນ​ທີ 15 – 17 ມິຖຸນາ 2016 ຢູ່​ແຂວງ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ​. ມີ​ພະນັກງານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເກືອບ 100 ຄົນ ຊຶ່ງ​ຕາງໜ້າ​ໃຫ້ 18 ​ແຂວງ, 5 ​ໂຄງການ​ສາກົນ, ​ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນ​ຂອງ​ລັດ ທີ່ເຮັດ​ວຽກ​ດ້ານ ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ (ລວມມີ ພາສີ, ທະ​ທານ, ຕຳຫລວດ ​ແລະ ​ໄອ​ຍະ​ການ). ກອງ​ປະຊຸມ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ດັ່ງກ່າວ ​​ໄດ້​​ໃຫ້​ໂອກາດ ​ກຳນົດ​ການ​ປະຕິບັດ​ທີ່ດີ ​ແລະ ກະຕຸກ​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ ບັນດາ​ແຂວງ​ຮັບ​ເອົາ​ມາ​ນຳ​ໃຊ້; ​ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ ຈ່າງ​ແຈ້ງ​ຕໍ່​ກັບ ບຸລິມະສິດ​ລະດັບ​ຊາດ ​ແລະ ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດ; ​ທົບ​ທວນ ບັນດາ​ເຄື່ອງມື​ອັນ​ໃໝ່ (ລວມມີ ການ​ລາຍ​ງານ​ຂໍ້ມູນ​ຂ່າ​ວສານ​ຜ່ານ​ມື​ຖື ​ແລະ … Continue reading ກອງປະຊຸມ ປະຈຳປີ ຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້

0 comments

ການເຮັດວຽກທີ່ໄວ, ດີ ແລະມ່ວນຊື່ນ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້

ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2016 ບັນດາສະມາຊິກທິມງານໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ (SUFORD-SU) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຫລາຍກິດຈະກຳ ຂອງວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຊ່ວຍປູກປ່າຄືນໃໝ່ ຢູ່ພື້ນທີ່ ບ້ານນ້ຳຊ່ວງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະທ່ານ ລ່ຽນ ທິແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານດັ່ງກ່າວດ້ວຍ. ການປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນ ສຳເລັດລົງ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຍ້ອນວ່າມີພະນັກງານຫລາຍຮ້ອຍຄົນຈາກ ກົມປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ ແລະບັນດາໂຮງຮຽນໃນທ້ອງຖີ່ນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ຢູ່ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປູກເບັ້ຍໄມ້ ແລະ ເບີກບານມ່ວນຊື່ນໄປກັບສະພາບອາກາດທີ່ດີ.

0 comments

ພວມມີ ການຖ່າຍທຳວິດີໂອ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ຊູຝອດ

ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ(ຊູຝອດ)ໄດ້ສຳເລັດການຖ່າຍທຳວິດີໂອ ຟິມເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການໄລຍະນີ້. ວິດີໂອດັ່ງກ່າວແມ່ນຕັ້ງໃຈ ໃຫ້ເຫັນສະພາບລວມ ຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳ ທີ່ລວມຢູ່ໃນໂຄງການ ຊູຝອດ, ພ້ອມທັງອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ບາງຜົນສຳເລັດ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງໂຄງການ ຕະຫລອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ແລະເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າ. ໃນລະຫວ່າງ ການຖ່າຍທຳ, ໄດ້ມີການສຳພາດຜູ້ທີ່ມີບົດອັນສຳຄັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ກັບໂຄງການ ລວມເຖິງ ບັນດາຜູ້ຊ່ວຍດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງການ, ພະນັກງານຂັ້ນສູງຂອງກົມປ່າໄມ້, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະຂັ້ນບ້ານ. ການຖ່າຍທຳແມ່ນດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຕະຫລອດໄລຍະໜຶ່ງເດືອນ. ປະຈຸບັນ ການຖ່າຍທຳແມ່ນໄດ້ປິດກ້ອງລົງແລ້ວ, ແລະວິດີໂອດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຢູ່ໃນຊ່ວງຂອງການຕັດຕໍ່. ໂຄງການ ຊູຝອດ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮ່ວມແບ່ງປັນ ຟິມເອກະສານດັ່ງກ່າວ ກັບ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງການ ແລະ ປວງຊົນທົ່ວໄປ … Continue reading ພວມມີ ການຖ່າຍທຳວິດີໂອ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ຊູຝອດ

0 comments

ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ການສຳຫລວດປ່າໄມ້ ກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ ໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ (ຊູຝອດ)ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການສຳຫລວດປ່າໄມ້ ກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ ໃນໄລຍະແຕ່ເດືອນ ມີນາ ຫາ ເດືອນ ເມສາ ຢູ່ຫລາຍບ່ອນ ທົ່ວປະເທດ ກວມເອົາ 12 ແຂວງ ທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້, ພາກກາງ, ແລະ ພາກເໜືອ. ການສຳຫລວດປ່າໄມ້ ກ່ອນການຂຸດຄົ້ນແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ເຂດປ່າຜະລິດ ເພື່ອປະເມີນຂະໜາດ, ຊະນິດພັນ, ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້ ຢູ່ບ່ອນປ່າຕຶບໜາ ຂອງເຂດປ່າຜະລິດ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອກຳນົດຈຳນວນ ແລະບໍລິມາດຂອງຕົ້ນໄມ້ ທີ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນແບບຍືນຍົງໄດ້ ໃນປີ ທີ່ກຳນົດໃຫ້. ການຝຶກອົບຮົມສຳມະນາ ແມ່ນແນໃສ່ສອນໃຫ້ ບັນດາພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ທີ່ເຮັດວຽກກັບເຂດປ່າຜະລິດ ໃຫ້ຮູ້ວິທີການ ສຳຫລວດປ່າໄມ້ ກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ, ໃນລະຫວ່າງທີ່ຄອງຄອຍ ໃຫ້ມີການຍົກເລືອກ ການຫ້າມຂຸດຄົ້ນໄມ້ ຢູ່ເຂດປ່າຜະລິດ ໃນທ້າຍປີນີ້. ພາຍຫລັງທີ່ຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວ ໄດ້ມີການລົງພາກສະໜາມ ເພື່ອຝຶກປະຕິບັດ … Continue reading ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ການສຳຫລວດປ່າໄມ້ ກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ ໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ

0 comments

ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍສັດປ່າ ທີ່ໂດດເດັ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ: ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ ໂທລະສັບມືຖື ສະມາດໂຟນ ເພື່ອຫັນຂໍ້ມູນ ເປັນຂໍ້ມູນທາງຍຸດທະສາດ

ໃນວັນທີ 15-16​ ຕຸລາ, ບັນດາຄູຝຶກ ຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ (SUFORD-SU) ໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ສະມາດໂຟນ ໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຂອງກອງກວດກາປ່າໄມ້ 8 ແຂວງ ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ( ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ,​ ຜົ້ງສາລີ,​ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ). ເປັນການຝຶກອົບຮົມຊຸດທຳອິດ ໃນແຜນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຢູ່ໃນ 3 ເຂດ ໃນທົ່ວປະເທດ, ຕໍ່ໄປຈະໄດ້ຈັດຢູ່ (ບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ) ໃນເດືອນນີ້ ເພື່ອທົດລອງເຄື່ອງມືທີ່ມີທ່າແຮງ ໃນການລາຍງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ໃຊ້ ໂທລະສັບມືຖື … Continue reading ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍສັດປ່າ ທີ່ໂດດເດັ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ: ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ ໂທລະສັບມືຖື ສະມາດໂຟນ ເພື່ອຫັນຂໍ້ມູນ ເປັນຂໍ້ມູນທາງຍຸດທະສາດ

0 comments