ເລື່ອງລາວ

ການແບ່ງປັນ ຄວາມຮັກໃຫ້ປ່າໄມ້: ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນຳ້ທາ

ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ: Aidan Flanagan ຢູ່​ໃກ້ກັນ​ກັບ​ຕົ​ວ​ເມືອງ ຫລວງ​ນຳ້​ທາ ​ບ່ອນ​ທີ່ໂຄງການ ຊູ​ຝອດ ປະຕິ​ບັດ​ວຽກ ​ແມ່ນ​ມີຫລາຍ​ຊົນ ​ເຜົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ. ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ຄັ້ງ​ຫລ້າ​ສຸດ ​ເພື່ອ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກັບ​ກົມ​ກວດກາ​ປ່າ​ໄມ້​, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ ​ແມ່ຍິງ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖີ່ນທີ່​ໂດດ​ເດັ່ນ​ຄົນ​ໜຶ່ງ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ແຮ​ງຈູງ​ໃຈ​ຈາກ ບັນຫາ ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ມີ​ຍິງ​ສາວ​ຈາກ​​ເຮືອນ​ພັກ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ພັກ​ເຊົ່າ​ຢູ່ ​ໄດ້​ພາ​ພວກ​ເຮົາ ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມໝູ່​ບ້ານ​ຂອງ​ລາວ: ບ້ານ ນຳ້​ດີ ​ເປັນ​ໝູ່​ບ້ານ​ນ້ອຍ​ໆ ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ ລັນ​ເຕັນ. ​ເຜົ່າ​ລັນ​ເຕັນ ​ໃສ່​ຊຸດ​ແພຝ້າຍ​ຍ້ອມ​ສີ​ຄາມ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ ​ແຊກ​ດ້ວຍ​ສີ​ບົວ ​ແລະ​​ປະດັບ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ເງິນ. ຊົນ​ເຜົ່າ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຕົ້ນກຳ​ເນີດ​ມາ​ຈາກ​ເຂດ​ພູດ​ອຍຂອງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ​ແລະ ​ໄດ້ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ມາ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້, ຊຶ່ງ​ໄດ້ນຳ​ເອົາ​ວັດທະນະທຳ ​ແລະ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖືທີ່ຕິດ​ພັນ​ກັບ ການ​ປະສົມ​ປະສານຂອງ​ລັດທິ​ເຕົາ ​ແລະ​ການ​ຖື​ຜີ.    ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຢູ່​ລຽບ​ຕາມ​ສາຍ​ນຳ້​ນ້ອຍໆ ຂອງ​ແຂວງ ​ແລະ​ຕາມ​ລຳ​ຫ້ວຍ​ຕ່າງໆ, ​ບາງ​ຄັ້ງ​ກໍ​ຖືກ​ເອີ້ນ ວ່າ ລາວ​ຫ້ວຍ ຊຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍວ່າ … Continue reading ການແບ່ງປັນ ຄວາມຮັກໃຫ້ປ່າໄມ້: ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນຳ້ທາ

0 comments

ການພັດທະນາ ຊຸມຊົນ ທີ່ອາໃສ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບປ່າໄມ້

ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ພາກຂະຫຍາຍ(SUFORD –SU) ຊ່ວຍເຫລືອບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນ ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ເພື່ອກະກຽມ ບົດສະເໜີຂໍທຶນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບ້ານ. ໂດຍຜ່ານ ທຶນພັດທະນາເຫລົ່ານີ້, ໂຄງການໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາບ້ານ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພົວພັນກັບ ກິດຈະກຳດ້ານກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ຊຶ່ງຍົກສູງມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພ້ອມທັງຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມກົດດັນທີ່ມີຕໍ່ປ່າໄມ້ ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ໃນລະຫວ່າງ ໄລຍະຜ່ານມາຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ປະເທດ ຟິນແລນ ຄຶ: ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ-ພາກສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມ(SUFORD-AF), ບັນດາບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະເຂດປ່າຜະລິດ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈຳນວນ 4,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນ. ບ້ານໄຊດອນໂຂງ ບ້ານໄຊດອນໂຂງ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ກໍແມ່ນບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນທຶນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ດັ່ງກ່າວ ຈາກໂຄງການ SUFORD-AF ໃນປີ 2012. ຊຸມຊົນທີ່ມີຫລາຍຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວນີ້ … Continue reading ການພັດທະນາ ຊຸມຊົນ ທີ່ອາໃສ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບປ່າໄມ້

0 comments

ການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ – ເລື່ອງລາວ ຈາກ ສປປ ລາວ

“ນັບວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ທີ່ມີໄມ້ໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ ຈາກ ປ່າໄມ້ປູກ ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນໄມ້ຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ ຈາກ ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ກໍຍິ່ງຈະເປັນເລື່ອງທີ່ດີເລີດ,” ຄຳກ່າວ ຂອງ ທ່ານ ປິເຕີ ຟອດ (Peter Fogde), ປະທານ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ -ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ ທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ. “ມັນຈະເປັນການເປີດຕະຫລາດໃໝ່ ເຊັ່ນ ຕະຫລາດ ດ້ານໄມ້ປູກພື້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະ ຍ້ອນມີ ການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເພີ່ມການປຸງແຕ່ງຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ຄົນຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍ ຊຶ່ງມີຢູ່ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ ຢູ່ໃນປ່າໄມ້ຂອງລາວ ແຕ່ວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຫລາຍ.” ກົມປ່າໄມ້ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ພາກຂະຫຍາຍ ທີ່ ອີນດູຟໍ(Indufor) ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊື່ ໂຄງການຊູຝອດ) ແມ່ນພວມກຳລັງຄຸ້ມຄອງ ການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້(FSC) … Continue reading ການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ – ເລື່ອງລາວ ຈາກ ສປປ ລາວ

0 comments